HISTORIA

 

         Dnia 27 maja 1957 roku Stowarzyszenie Księgowych rozpoczęło swoją działalność na terenie Elbląga jako Oddział Terenowy w strukturach oddziału gdańskiego, co oznacza ,że jest jedną z najstarszych organizacji działających na tym terenie.

        1 lipca 1984 roku podjęto decyzję o podniesieniu dotychczasowego Oddziału Terenowego do rangi Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Elblągu, obejmujący swym zasięgiem terytorium ówczesnego województwa elbląskiego z Oddziałami Terenowymi w Malborku, Sztumie i Kwidzynie.

        Od 1995 roku Stowarzyszenie funkcjonuje jako Oddział Okręgowy w Elblągu, mieści się we własnym lokalu  przy ul. Powstańców Warszawskich 9/1, w centrum miasta w pobliżu Urzędu Miejskiego oraz innych siedzib organizacji i instytucji.

        Posiada dwie sale dydaktyczne. Jedna służy jako sala  audytoryjna, a w drugiej znajduje się pracownia komputerowa.

        Wypełniając swoje statutowe obowiązki tj.: szkolenie i doskonalenie kadr, Stowarzyszenie na trwałe zapisało się w pejzaż gospodarczy Elbląga i byłego województwa elbląskiego.

        W aktualnych warunkach w dobie postępujących zmian rynkowych i integracji ze strukturami europejskimi zadania Stowarzyszenia są jeszcze większe, a przez to powinien rosnąć  nasz prestiż i rola w życiu gospodarczym i społecznym regionu elbląskiego.