KONSULTACJE

 

W Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Elblągu prowadzone
  raz  w miesiącu konsultacje.
Odbywają się one  w    ostatnią    środę    miesiąca   w godzinach od 10.00 do 12.00.

Przy Oddziale Okręgowym SKwP w Elblągu działa Klub Pomocy Koleżeńskiej.
Spotkania klubu odbywają się w pierwszy  wtorek miesiąca o godzinie 17.00
w siedzibie Oddziału.

Prelekcja nt:

 

                !!! Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie !!!

Spotkania te umożliwiają bieżącą wymianę poglądów i wyjaśnienia problemów nurtujących
księgowych w obecnej sytuacji gospodarczej kraju.

 

 

Kontakt:                        Zarząd Główny              Oddział Okręgowy w Elblągu

                   Tel.             022 / 622 77 39                        055 / 232 61 33