Telefon/Fax

(55) 232-61-33

Adres pocztowy

82-300 Elbląg, ul.Powstańców Warszawskich 9/1

Poczta elektroniczna
  skwp@elblag.com.pl   lub biuro@elblag.skwp.pl

 PKO BP

Nr  12 1020 1752 0000 0602 0070 3090