KURSY

 Wymienione kursy realizowane będą w miarę napływających zgłoszeń według następujących systemów:

·                       raz w tygodniu z oderwaniem od pracy w godz. 9:00 – 15:30

·                       popołudniowym, 2 razy w tygodniu w godz. 16:00 – 19:05

·                       weekendowym, co drugi tydzień (sobota i niedziela 9:00 – 15:30)

Druk zgłoszenia

 

1.     Kurs na kandydatów na głównych księgowych

      Prowadzimy nabór na marzec 2020r.

Planowana odpłatność  wraz z materiałami szkoleniowymi    3.600,-   brutto

  

   -      czas trwania 6 miesięcy

   -     program kursu przewiduje 204 godzin w tym:

       1.         Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość

       2.         Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

       3.         Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

       4 .        Analiza sprawozdania finansowego

       5.         Prawo podatkowe – wybrane zagadnienia

Celem kursu jest przygotowanie osób znających zagadnienia rachunkowości oraz problematykę prawną i podatkową do pełnienia funkcji głównego księgowego.

  do góry

2. Kurs dla kandydatów na Specjalistę ds. rachunkowości  (Samodzielnych Księgowych)   - planowana odpłatność
    wraz z materiałami szkoleniowymi   3.500,-  brutto

  Prowadzimy nabór na luty 2020r.

    -    czas trwania około 6 - 7 miesięcy

    -    program kursu przewiduje 200 godzin, w tym:

        a) rachunkowość

        b) rozliczenia z budżetem i instytucjami publiczno-prawnymi

        c) elementy prawa gospodarczego

        d) rachunkowość informatyczna

Celem kursu jest zdobycie wiedzy pozwalającej na kompetentne, samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych w małym i średnim przedsiębiorstwie oraz umiejętności interpretowania zagadnień podatkowych i przepisów prawa gospodarczego związanych z rachunkowością.

do góry

3. Kurs „Podatkowa Księga przychodów i rozchodów”.
    Planowana odpłatność wraz z materiałami szkoleniowymi  – 750,- brutto

      Prowadzimy nabór

·         ogólne pojęcia i zasady systemu podatkowego w Polsce,

·         obowiązki wynikające z ustawy o działalności gospodarczej,

·         podatek dochodowy od osób fizycznych,

·         obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

·         dowody księgowe,

·         podatek od towarów i usług VAT,

·         zasady prowadzenia ewidencji księgi podatkowej przychodów i rozchodów,

·         koszty uzyskania przychodów i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów,

·         remanent, zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

·         całościowe, przykładowe zapisy rozliczeniowe.

          Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

do góry

4.                Kurs dla Kandydatów na Księgowego  

Planowana odpłatność wraz z materiałami   2200,-  brutto

         Prowadzimy nabór na styczeń 2020r.

-        czas trwania około 3 - 4  miesiące

    -    program kursu przewiduje 120 godzin, w tym:

        a) rachunkowość

        b) finanse

        c) komputery

Celem kursu jest zdobycie umiejętności ewidencjonowania zaszłości gospodarczych, prawidłowej interpretacji aktualnych przepisów podatkowych oraz zapoznanie z obsługą i zastosowaniem komputera w rachunkowości.

do góry

5.      Kurs Rachunkowości Budżetowej – planowana odpłatność wraz z materiałami Szkoleniowymi    2.100,-

         Prowadzimy nabór na styczeń 2020r.

    -    czas trwania 2 - 3 miesiące

    -    program kursu przewiduje 100 godzin, w tym:

        1.        Ogólne zasady gospodarki finansowej

        2.        Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków budżetowych i jej zastosowanie w planowaniu ewidencji księgowej i sprawozdawczości

        3.        Prawa i obowiązki głównych księgowych budżetu, jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych

        4. Ogólne zasady rachunkowości

        5.        Plany kont

        6.        Szczególne zasady prowadzenia rachunkowości jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych

        7.        Sprawozdawczość budżetowo - finansowa

        8.        Kontrola wewnętrzna i instrukcja obiegu dokumentów

do góry

6.      Kurs Podatek od towarów i usług od podstaw– planowana odpłatność wraz z materiałami   580,-

Prowadzimy nabór

    -    czas trwania około 1 miesiąc

    -    program kursu przewiduje 32 godziny, w tym:

    -     podstawowe pojęcia i definicje,

    -    podstawy prawne, zakres opodatkowania, 

    -    dokumentacja i ewidencje  podatku,

    -    ewidencja dla celów podatkowych,

    -    sporządzenie deklaracji, procedury szczególne, praktyczne przykłady

    Cel przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez

             zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej

 

do góry

7.      Szkolenie "PŁATNIK od podstaw" planowana odpłatność  wraz z materiałami szkoleniowymi    420,-

Prowadzimy nabór

         -        program szkolenia przewiduje 16 godzin warsztatów praktycznych

       

do góry

8. Kurs „Kadry i płace” planowana odpłatność  wraz z materiałami szkoleniowymi 1150,- brutto

         Prowadzimy nabór na styczeń 2020r.

    -  czas trwania 1 - 1,5 miesiąca

     -  program kursu przewiduje 52 godziny, w tym;

    -  przepisy prawa pracy,

    -  czas pracy i pozostawanie w dyspozycji pracodawcy,

    -  lista płac,

    -  zasady  podlegania ubezpieczeniom ZUS,

    -  program PŁATNIK,

    -  prezentacja programu  systemu zarządzania  „Kadry i płace”  w Symfonii.

do góry

Zgłoszenia na wymienione kursy prosimy kierować na nasz adres:

 SKwP Oddział  Okręgowy  82-300 Elbląg ul. Powstańców Warszawskich 9

lub telefonicznie pod numer telefonu  232-61-33  lub  641-97-97.